Prawo bankowe

W ramach praktyki z zakresu prawa bankowego Kancelaria świadczy usługi:

Reprezentacja Klienta jako pełnomocnik na każdym etapie postępowania, w tym próby polubownego zakończenia sprawy, ustalenia warunków restrukturyzacji zadłużenia oraz postępowania przed instytucjami finansowymi, bankami i sądami.

W ramach współpracy oferujemy m.in.:

– reprezentację w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul skutkujących nieważnością umów kredytu lub pożyczek,
– prowadzenie postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług bankowych,
– reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności umowy kredytu lub zwrotu nadpłaconych rat kredytu,
– reprezentację Klientów w negocjacjach ugodowych z bankami,
– analizę zapisów umowy kredytu lub pożyczki pod kątem stosowania przez instytucję finansową klauzul skutkujących nieważnością umowy.

cropped-Bez-tytulu.png