Prawo cywilne

W ramach praktyki z zakresu prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach:

PRAWO CYWILNE:

Reprezentacja Klienta jako pełnomocnik w sprawach z zakresu prawa cywilnego na każdym etapie postępowania poczynając od próby polubownego zakończenia sporu, poprzez postępowanie przed sądami w każdej instancji, a także pomoc w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy z zakresu Prawa cywilnego to w szczególności:

– dochodzenie roszczeń pieniężnych,
– windykacja należności,
– sporządzanie i weryfikacja umów pod kątem ich treści, ryzyka i konsekwencji zawarcia,
– egzekwowanie roszczeń wynikających z zawartych umów, a także ustalenie nieważności umów,
– zniesienie współwłasności, podział nieruchomości,
– ochrona posiadania,
– zasiedzenie ruchomości oraz nieruchomości,
– ustanowienie drogi koniecznej,
– ustanowienie służebności,
– sprawy z zakresu zarządu rzeczą wspólną,
– postępowania o ochronę dóbr osobistych,
– odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
– skarga pauliańska,
– powództwa przeciwegzekucyjne,
– skarga na czynności komornika,
– i wiele innych.

PRAWO SPADKOWE:

Sprawy z zakresu spadków to w szczególności:

– przyjęcie lub odrzucenie spadku,
– stwierdzenie nabycia spadku,
– dział spadku,
– uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
– wydziedziczenie,
– zachowek
– zapisy (w tym zapis windykacyjny)
– długi spadkowe
– zabezpieczenie spadku

Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, w szczególności w zakresie pomocy przy wyborze formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, treści testamentu oraz zastosowania innych możliwości rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci, np. możliwość zastosowania zapisu windykacyjnego, zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, wydziedziczenia i uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Udzielamy pomocy spadkobiercom analizując testamenty oraz wyjaśniamy prawne konsekwencje postanowień testamentowych. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz unieważnienie testamentu w części lub w całości. Doradzamy w zakresie prawa podatkowego oraz możliwości uchylenia się od obowiązku spłaty długów spadkodawcy.

cropped-Bez-tytulu.png