Prawo rodzinne

W ramach praktyki z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria świadczy usługi:

Reprezentacja Klienta jako pełnomocnik w sprawach z zakresu prawa rodzinnego na każdym etapie postępowania poczynając od próby polubownego zakończenia sprawy, poprzez postępowanie przed sądami w każdej instancji, a także reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy z zakresu Prawa rodzinnego to w szczególności:

– rozwód i separacja,
– unieważnienie małżeństwa,
– ustanowienie rozdzielności majątkowej, przymusowy ustrój majątkowy,
– podział majątku wspólnego,
– alimenty (ustalenie, zmiana, uchylenie),
– zgoda sądu na dokonanie czynności przekraczającej granice zwykłego zarządu,
– ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– ustalenie kontaktów z dzieckiem,
– ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa,
– ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
– przysposobienie.

Kancelaria, w związku z migracją ludzi pomiędzy państwami, świadczy usługi z zakresu międzynarodowych stosunków rodzinnych, a to m.in.: uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych, międzynarodowych kontaktów z dzieckiem, uprowadzenia dziecka za granicę, europejskiej oraz międzynarodowej egzekucji obowiązków alimentacyjnych.

cropped-Bez-tytulu.png