PRAWO UPADŁOŚCIOWE, ANTYWINDYKACJA, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

W ramach praktyki z zakresu prawa upadłościowego, antywindykacji oraz przedawnienia roszczeń Kancelaria świadczy usługi:

Reprezentacja Klienta jako pełnomocnik na każdym etapie postępowania w tym próby polubownego zakończenia sprawy, ustalenia warunków restrukturyzacji zadłużenia oraz postępowania przed instytucjami finansowymi, bankami i sądami.

W ramach współpracy oferujemy m.in.:
– przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
– analizę umów i doradztwo w kwestii obowiązku spłaty zadłużenia z tytułu umowy pożyczki, kredytów, itp.
– sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (wyroków, nakazów zapłaty, bankowych tytułów egzekucyjnych),
– składanie środków zaskarżenia, sprzeciwów, zarzutów, apelacji,
– pomoc przy wykreśleniu danych Klienta z baz dłużników, w tym BIK, KRD, InfoMonitor, MIG BR.

cropped-Bez-tytulu.png