Cennik

Zasady współpracy

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię nie sposób ustalić jednego cennika. Każda sprawa jest inna, a do jej zakończenia, w zależności od złożoności sprawy, wymagany jest inny nakład pracy i czas potrzebny do zakończenia sprawy. W związku z tym honorarium adwokackie za prowadzenie każdego rodzaju sprawy ustalane jest indywidualnie, podczas pierwszego spotkania z Klientem. Co do zasady, honorarium za dany etap postępowania płatne jest z góry. W przypadkach uzasadnionych, zwłaszcza, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna Klienta albo rodzaj sprawy, istnieje możliwość rozłożenia kwoty wynagrodzenia na raty. Należy zaznaczyć, że poza należnym wynagrodzeniem Klient powinien się przygotować na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem sprawy, takich jak np. koszty podróży lub noclegu, a także koszty tłumaczenia dokumentów, czy sporządzenia prywatnej ekspertyzy. Wszelkie dodatkowe koszty są ustalane z Klientem indywidualnie.

Uwzględniając potrzeby Klienta proponujemy następujące modele współpracy:

Zlecenie jednorazowe – polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy w imieniu Klienta, obejmujące czynności na etapie przedsądowym, a następnie w postępowaniu sądowym lub przed organami ścigania, administracji publicznej i innymi instytucjami.

Stała współpraca – polegająca na pełnej obsłudze prawnej podmiotu.

Wynagrodzenie

W zależności od typu zlecenia proponujemy następujące sposoby rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

Wynagrodzenie za prowadzenie indywidualnych spraw – w tym przypadku ustalona zostaje indywidualnie z Klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia, uwzględniająca obowiązujące w tym zakresie przepisy. W uzasadnionych przypadkach płatność może zostać rozłożona na raty. W sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia, a także windykacyjnych wynagrodzenie może składać się z wynagrodzenia podstawowego oraz success fee. W takim przypadku elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny dla Klienta wynik sprawy, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może ona być wyłącznym składnikiem wynagrodzenia adwokackiego.

Ryczałt miesięczny – indywidualna oferta dostosowana do potrzeb Klienta. Wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter, ilość i specyfikę prowadzonych spraw. Stosowana głównie w przypadku korzystania przez Klienta z usług Kancelarii w ramach stałej współpracy.

cropped-Bez-tytulu.png