Prawo administracyjne

W ramach praktyki z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi:

Reprezentacja Klienta jako pełnomocnik w sprawach z zakresu prawa administracyjnego na każdym etapie postępowania, zarówno przed organami administracji, jak i przed sądem.

Sporządzanie na zlecenie Klienta:
– opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego,
– środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji).

cropped-Bez-tytulu.png