O mnie

 
 
Jestem założycielką Kancelarii Adwokackiej w Dzierżoniowie, absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu złożyłam egzamin adwokacki i w 2019 r. zostałam wpisana na listę adwokatów.
 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z kancelariami adwokackimi, a także odbywając praktyki w sądach i prokuraturze. Ponadto moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w bankowości, gdzie zajmowałam się kierowaniem działem zajmującym się windykacją wierzytelności, prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W mojej pracy najważniejsze jest nieustanne poszerzanie wiedzy, a także zrozumienie, empatia i chęć niesienia pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji życiowej wymagającej profesjonalnej pomocy adwokata.

Adw. Justyna Cieśla